0 Items - (€ 0,00)

Rekfolieshop.nl

Privacyverklaring Rekfolieshop.nl

Privacyverklaring Rekfolieshop.nl

Onderstaand de privacyverklaring van Rekfolieshop.nl. Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens op onze contactpagina!
 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Veenendaal staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 30024438 en draagt de naam Verpakkingsindustrie Veenendaal. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@viv.nl en telefonisch via 0318-550333.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens, het is namelijk noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige

privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04-05-2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het bewerkstelligen van een goede afhandeling van de orders. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn email adressen, namen, telefoonnummer en bestellingen.

Via het formulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor een juiste afhandeling van de orders, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

 

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen.

 

 

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen. 

 

 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'bewerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

 

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via dit gaat automatisch via de webshop.

 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw

persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u

verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien Verantwoordelijke niet de mogelijkheid biedt aan bezoeker om persoonsgegevens in te zien middels een account, moet Verantwoordelijk op een andere manier de privacyrechten van bezoeker waarborgen.  Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@viv.nl

 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de contactgegevens beschreven op onze contactpagina of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.